Skip to main content

Driving range lid worden

  Ondergetekende

  Verzoekt ingeschreven te worden als:

  Optie 1:
  Personeelslid van een aangesloten bedrijf (werkelijke leden)
  Gepensioneerde van een aangesloten bedrijf (werkelijke leden)
  Partner van werkelijke leden en kinderen < 25 jaar
  Nabestaande
  Stagiair of persoon in opleiding in een aangesloten bedrijf
  Volwassenen: 95 euro
  Jongeren tussen 13 en 25 jaar: 47,50 euro

  Optie 2:
  Familiegenodigde (kinderen > 25 jaar) en inwonend gezinsleden
  Regiegenodigde en inwonend gezinsleden
  Uitzendkracht en inwonend gezinsleden
  Sympathisant en inwonend gezinsleden
  Erelid en inwonend gezinsleden
  Volwassenen: 130 euro
  Jongeren tussen 13 en 25 jaar: 65 euro

  Optie 3:
  Externe genodigde en inwonend gezinsleden
  Volwassenen: 160 euro
  Jongeren tussen 13 en 25 jaar: 80 euro