Skip to main content

Lid worden Golfclub Nuclea

  Ondergetekende


  Verzoekt ingeschreven te worden als:

  Optie 1:
  Personeelslid van een aangesloten bedrijf (werkelijke leden)
  Gepensioneerde van een aangesloten bedrijf (werkelijke leden)
  Partner van werkelijke leden en kinderen < 25 jaar
  Nabestaande
  Stagiair of persoon in opleiding in een aangesloten bedrijf
  Prijs hoofdlid: 605 euro
  Partner en kinderen >25 jaar: 485 euro
  Jongeren tussen 13 en 25 jaar: 105 euro

  Optie 2:
  Familiegenodigde (kinderen > 25 jaar) en inwonend gezinsleden
  Regiegenodigde en inwonend gezinsleden
  Uitzendkracht en inwonend gezinsleden
  Sympathisant en inwonend gezinsleden
  Erelid en inwonend gezinsleden
  Prijs hoofdlid: 640 euro
  Partner en kinderen > 25 jaar: 520 euro
  Jongeren tussen 13 en 25 jaar: 123,50 euro

  Optie 3:
  Externe genodigde en inwonend gezinsleden
  Prijs hoofdlid: 780 euro
  Partner en kinderen > 25 jaar: 655 euro
  Jongeren tussen 13 en 25 jaar: 167,50 euro