Skip to main content

Golf Course

Hole 1

Hole 2

Hole 3

Hole 4

Hole 5

Hole 6

Hole 7

Hole 8

Hole 9

Bereken je aantal strokes per hole.

Bereken tool

Respecteer de opmerkingen van de marshals

De marshal is een vrijwilliger en functioneert onder verantwoordelijkheid van Golfclub Nuclea Mol. De marshals zijn de ogen en oren op de golfbaan, de drivingrange en de oefengreen.De marshals willen vooral gastheer of gastvrouw zijn. Zij zijn daarmee het gezicht van onze club en zijn daarmee ook mede bepalend voor het imago van onze club bij greenfeespelers. Iedereen is verplicht de aan-en/of opmerkingen van de marshals te respecteren.

Maar het takenpakket van de marshals omvat meer, naast dienstverlener zijn de marshals ook toezichthouder: in het extreme geval kunnen ze spelers tijdelijk de toegang tot de baan ontzeggen. Een marshal zorgt er voordat kleine ergernissen zoals traag spel, het niet herstellen van pitchmarks of divots zoveel mogelijk worden verhinderd.
Zij zijn daar om de speler te helpen en ervoor te zorgen dat de golf-en etiquetteregels en het club-en baanreglement zo goed als mogelijk worden nageleefd.

Al naar gelang van aard en ernst van de overtreding kan de marshal de volgende maatregelen nemen:

  • De speler krijgt een opmerking.
  • De speler krijgt een ernstige waarschuwingen bovendien wordt de overtreding en zijn/haar naam genoteerd in het marshalboek (GELE KAART).
  • De speler krijgt een ernstige vermaningen wordt verzocht onmiddellijk de baan te verlaten, waarbij de overtreding en zijn/haar naam in het marshalboek zal worden genoteerd (RODE KAART). In voorkomend geval zal de speler worden verzocht de financiële verplichtingen bij Golfclub Nuclea Mol te voldoen.
  • Bij meerdere ernstige waarschuwingen of vermaningen kan Golfclub Nuclea Mol de overtreder tot persona non grata verklaren en zonodig stoppen met het verkopen van een greenfee kaart aan hem of haar. Voor clubleden kan de marshal via de club een schorsing voorstellen bij Nuclea vzw.

De marshal zal deze maatregelen o.a. toepassen bij de volgende controles:

Alle spelers moeten de holes spelen in de numerieke volgorde: starten op hole 1 en eindigen op hole 9(18). Wijziging van de volgorde is NIET TOEGELATEN.Dus niet starten op hole 4.

  • Dus niet hole 5 spelen na hole 1.
  • Dus niet holes 5, 6, 7 en 8 twee of meerdere malen na elkaar spelen.
  • Dus niet vanaf driving range starten op hole 2 of hole 9.

– Bezoekende spelers betalen een greenfee en het bewijs moet duidelijk zichtbaar aan de golftas of trolley bevestigd zijn. Indien geen geldig greenfeebewijs kan getoond worden, zal de marshal (of een bestuurslid) u verzoeken onmiddellijk de baan te verlaten.

– Moedwillige beschadigingen van de baan.

CodeDress code

Worden er één of meerdere bliksem inslagen geregistreerd die de veiligheid van de spelers in gevaar zouden kunnen brengen dan wordt het bliksem waarschuwing signaal gegeven. Twintig minuten na de laatste blikseminslag in het bewakings- gebied is geregistreerd is het weer volledig veilig om verder te spelen en wordt het hervat van het spel signaal gegeven.

Bliksem waarschuwing

Volg de bliksem waarschuwing online

Belangrijke informatie in geval van een alarm.
Via een mobiele website op de smartphone geven we informatie over de alarmstatus van het systeem en die tijd tot het volledig duidelijke signaal met een countdown. Deze aftelling telt van 20 minuten tot nul en schakelt dan automatisch over op all-clear. Als er opnieuw een blikinslag wordt geregistreerd, springt het aftellen terug naar 20 minuten.

https://golfnuclea.coptrweb.de

Wat te doen

Laat uw tas met inhoud achter en zorg dat deze ten minste 50 meter van de schuilplaats achter blijft. Neem in geen geval uw trolley/golftas mee de schuilhut in! Anders bent u zelf niet meer veilig! Gebruik geen paraplu. Golfclubs en paraplu’s werken als bliksemgeleider.
Is er geen tijd om een schuilplaats te bereiken, dan is een laag gebied of een zandgebied relatief veilig. Bunkers zijn relatief veilig als ze niet blank staan. Indien het niet anders meer kan, ga dan gehurkt in een open gebied zitten met de voeten dichtbij elkaar. Liefst op zo laag mogelijk terrein staan. Blijf niet in groepen staan. Blijf uit de buurt van metalen masten of hekken, waterhindernissen, bomen of bomen rijen, uw trolley of golftas.

Veilige onderkomens zijn het clubhuis, de driving range of de schuilhut aan hole7(16).

Het telefoonnummer van het clubhuis- Golfclub Nuclea is +32 14 32 10 22.

Bij nood kan je ook het noodnummer 112 bellen. Het adres is Goorstraat 100, 2400 Mol.